مردی دیر وقت خسته و عصبانی از سر کار به خانه بر می گشت.دم در پسر پنج ساله اش را دید که منتظر او بود

- بابا یک سوال از شما دارم؟

- بله حتما چه سوالی؟

- بابا شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟

مرد با عصبانیت پاسخ داد:این به تو ارتباطی ندارد.چرا چنین سوالی می کنی؟

- فقط می خواهم بدانم.بگویید برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟

- اگر باید بدانی خوب می گویم ۲۰ دلار.

پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود آهی کشید.سپس به مرد نگاهی کرد و گفت:می شود لطفا ۱۰ دلار به من قرض بدهید؟

مرد بیشتر عصبانی شد و گفت:اگر دلیلت برای پرسیدن این سوال فقط این بود که پولی برای خریدن یک اسباب بازی مزخرف از من بگیری سریع به اتاقت برو و فکر کن و ببین که چرا این قدر خودخواه هستی.من هر روز سخت کار می کنم و برای چنین رفتارهای کودکانه ای وقت ندارم. پسر کوچک آرام به اتاقش رفت و در را بست. مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد:چطور به خودش اجازه می دهد برای گرفتن پول از من چنین سوالی بپرسد؟.بعد از حدود یک ساعت مرد آرامتر شد و فکر کرد که شاید با پسر کوچکش خیلی تند و خشن رفتار کرده است.شاید واقعا چیزی بوده که او برای خریدنش به ۱۰ دلار نیاز داشته است. به خصوص اینکه خیلی کم پیش می آمد پسرک از پدرش درخواست پول کند. مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد.

- خوابی پسرم؟

- نه پدر بیدارم

- فکر کردم شاید با تو خشن رفتار کرده باشم.امروز کارم سخت و طولانی بود و همه ی ناراحتی هایم را سر تو .کردم.بیا این ۱۰ دلاری که خواسته بودی. پسر کوچولو نشست خندید و فریاد زد:متشکرم بابا! بعد دستش را زیر بالشش برد و چند اسکناس مچاله شده درآورد. مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته غرولندکنان گفت:با اینکه خودت پول داشتی چرا باز هم از من پول خواستی؟ پسر کوچولو جواب داد:برای اینکه پولم کافی نبود.ولی الان هست.حالا من ۲۰ دلار دارم.می توانم یک ساعت از کار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟دوست دارم با شما شام بخورم.....