به بهانه روز تولدم.

و تقدیم به شما. به شمایی که روز میلاد تان یکی از روزهای سال است.

چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز...

روز میلاد...

روز تو...

روزی که تو آغاز شدی...

روز میلادت مبارک.