در این آرامش مثال زدنی مملکت (!) دانشگاه پیام نور تمامی امتحانات خود را راس ساعت برگذار و در موعد مقرر نتیجه ها را هم اعلام کرده و در حال بررسی اعتراضات است...
نظم و رعایت قانون را از پیام نور بیاموزید...!

پ.ن١ : این الله اکبرها و یاحسین هایی که همسایه مون میگه آدم رو بدجوری یاد «قرآن سر نیزه کردن» میندازه...

پ.ن٢ :«نصر من الله و فتح غریب...». به فتحت رسیدی برادر میر حسین؟! مبارکت باشد!

پ.ن٣ : سکوت می کنیم به احترام خون های به ناحق ریخته شده...