(نقل شده به صورتی کاملا مودبانه)
هر چی که هست و نیست زیر سر این خامنه ایه. پسرش هم که از اون کارخونه دارای آفریقای جنوبیه (!)

من: پسر آقای خامنه ای یه روحانی ساده است که خودم یه روز تو صف اتوبوس دیدمش...

*****
چی میشه گفت در برابر اینجور آدمها؟ آخه باز شدن دهن به چه قیمتی؟

____________________________________________________________

جان ایران! چه شد که جانت را
جان ناقابلی گمان کردی؟
آبروی همه مسلمانان
اشک ما را چرا درآوردی؟! 

جسم تو کامل است، ناقص نیست
می‌دهد عطر یک بغل گل یاس
دستت اما حکایتی دارد...
رَحِمَ اللهُ عَمِی العباس