همه ی کسانی که کنکور ٨٨ را خراب کردند خواستار ابطال این مسابقه ی علمی سراسری شدند (!)


پ.ن١ : در پی همه گیر شدن مطالبات ابطالی(!) در تمامی عرصه های موجود، من هم خواستار ابطال کنکور دانشگاه آزاد سال ٨۶ رشته ریاضی هستم. چون با تراز ۶٢٠٠، رشته های پایین تر از این تراز را قبول نشدم. ضمن پایبندی و احترام به قانون، یک مرجع قضایی به شکایت من رسیدگی کند لطفا. اگر لازم بود مدارک و مستنداتم را هم ارائه میدهم!

پ.ن٢ : این پست اصلا سیاسی نیست!