در جایی خواندم:

کاندیدایی که در تلویزیون میگوید: برنامه ی من رو سایتم هست، برید دانلود کنید...

یا آنکه تبلیغات انگلیسی (change) می کند...

یا آنکه از اقتصاد فدرالی حرف می زند...

درکل روستاهای کشور ده تا رای بیاورد زیادش نیست؟!

 

 

پ.ن : خواهرم - مطهره - اینجا متولد شد. کارش را با جهاد شروع کرده و احتمالا با شهادت هم به پایان خواهد برد که ثابت کند: تا ملاقات خدا هیچ نمانده...!