خواستم به بهانه ی درس خواندن هم که شده کمتر به این دنیای مجازی سر بزنم ولی نشد چون باید می آمدم و مراتب شکایت خودم را از روزنامه جام جم ابراز می داشتم.
در ویژه نامه نسل ٣ این هفته روزنامه جام جم یک عدد دزدی آشکار دیده شد که نتوانستم در برابرش سکوت کنم و در واقع سکوت را بر خودم حرام دانستم.
من معتقدم تیتر اول این ویژه نامه با اندکی تصرف به قصد رد گم کردن، از روی وبلاگ بنده برداشته شده و از آنجایی که به وضوح و به شدت حق کپی رایت (!) در اینجا پایمال شده، من رسما این ویژه نامه را فاقد اعتبار اعلام کرده و باید بگویم که این بار هم مستنداتم موجود می باشد (!)

پ.ن: حالا بماند که خودم این عنوان را از کجا کش رفتم!