یک خبرگزاری رسمی:

«جومونگ در تهران مصاحبه ی مطبوعاتی دارد. مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای «سونگ ایل گوک» بازیگر نقش «جومونگ» فردا برگزار می‌شود»

هفته ای شش بار به مدت یک ساعت و نیم دیدنش از تلویزیون کم بود، زحمت می کشند می آیند تا از نزدیک ببینیمشان...
واقعا مانده ام در این مصاحبه ی مطبوعاتی چه چیزی پرسیده خواهد شد؟

پ.ن: مسخره ها...


بعدنوشت: همان خبرگزاری:

«نشست خبری Song Il Gook (سونگ ایل گوک) که قرار بود از ساعت ١۴ امروز شروع شود به علت ازدحام علاقه‌مندان وی در هتل محل اقامتش به تأخیر افتاد»

پ.ن: مسخره ها...