از آنجایی که بدجوری اعتقاد دارم به اینکه «علاف ها به بهشت نمی روند»، خودم را کنتراتی سر کار گذاشتم.

پیش پرداختش را هم گرفتم!

پ.ن: این صدمین پست ثبت و دیده شده ی این وبلاگ است. تقارن به کلی سر کار رفتنمان با صدمین پست وبلاگ را به فال نیک میگیریم و می گوییم به امید ثبت شدن هزارمیش!