یک نظر سنجی!

پارسال از صد نفر، نفر n ام شدم - البته این n به بی نهایت میل نمی کردها!...چیزی حدود هفتاد و نهم -
حیف که وجدان کاری نمی گذارد هی به خودم رای دهم!

البته جایزه شان به برترین ها چیز خاصی هم نبود. یک آنتی ویروس. آن هم کسپر اسکای که خیلی عقب افتاده است. (شاید قضیه گربه و گوشت باشد!)

پارسال با این وبلاگ مخروبه ام چیزی گیرم نیامد جز یک تقدیرنامه آن هم در یک پاکت کاهی. خدا را چه دیدی شاید امسال خونه ای ماشینی چیزی دادند!

 
پ.ن: نظر به اینکه خودم و خواهرم و صاحبان نه وبلاگ دیگر که به صورت کاملا تصادفی خودم هستم به این خراب شده رای خواهند داد، در صورتی که من برگزیده ی این انتخابات نباشم، بلاشک تقلب گسترده صورت گرفته، شما به خیابان ها بریزید و منتظر بیانیه های بعدی من باشید!