+ تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن.
پرسید اهلی کردن یعنی چه؟
گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن.
و این چیزی ست که این روزها پاک فراموش شده
پرسید: راهش چیست؟
گفت باید صبور باشی، خیلی صبور...

+ اصلا به این حرفا نیست که
آدم باید ذاتش درست باشه...

+ الا ایُ حال
هیچ آدمی توی دنیا نیست
که
راه برای رسیدن به خدا نداشته باشه...

+ به عدد آدم های دنیا راه هست برای رسیدن به خدا...

+ فی الواقع
خداوند
اند لطافت
اند بخشش
اند چشم پوشی
و اند رفاقت است...

+ خداوند همه دراشو به رو بنده اش نمی بنده...

...

لاتقنطوا من رحمة الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا...

جمیعا
جمیعا
جمیعا...