بعد از تقریبا یک سال، رونمایی شد...

این هم آلبوم عکس های من

 

+ بی زحمت با IE باز کنید. ممنون