سوال پایان ترم درس محیط زیست
- توضیح ارتباط بین کاهش حاصلخیزی شالیزارهای شمال کشور با کاهش جمعیت مرغان دریایی دریای خزر

- توضیح ارتباط بین کاهش جمعیت پروانه های دشت لوت و افزایش جمعیت آهوهای همان منطقه

... و سوالهایی دقیقا به همین ترتیب با بارمی بیشتر از 4 نمره

خواستم برایش نامه بنویسم و درکمال ادب فحش و فضیحت و اینها...دیدم اگر نامه نگاری کنم نه تنها این ترم می اندازدم تا من هستم و این درس و این استاد قضیه همین است، بیخیال شدم نشستم به فکر کردن و به دنبال یک دلیل علمی می گشتم!

وحی ها نازل می شد! «...کیا بنویس آهو پروانه می خوره، پروانه نباشه آهو هم از گشنگی می میره...» ! «...خنگ! مگه نمی بینی نوشته کاهش یکی افزایش اون یکی، چی می گی این نباشه اونم می میره؟! اصلا مگه آهو پروانه می خوره؟؟!...»
صد رحمت به من که حداقل صورت سوال را فهمیده بودم!
«...خب اون یکی رو بنویس مرغ دریایی برنج می خوره، برنج نباشه مرغ دریایی از گشنگی می میره...»! «...مرغ دریایی می شینه سر شالیزار برنج می خوره؟! افتادی به چرت گفتنا! اینو اینجوری نوشتم بقیه رو چی کار کنم؟!...» «... یه تعریف اکوسیستم هم بزن تنگش حله!...»

جلسه امتحان پرشده بود از این مکالمه های دو و چند نفره

با خودم گفتم خدا زندگی را به استادی که اینگونه دانشجوی ساده و بدبخت را به چالش می کشاند آسان نگیرد.

برای استاد چرت و پرتی ردیف کردیم و پاسیدیمش ولی همچنان درپی یافتن ارتباط بین برنج و مرغ دریایی و پروانه و آهوام.

هردوستی که توانست ارتباط بین این دوتا را برای من توضیح دهد به گونه ای که توجیه شوم، استادم را از درجه ی دکتری محیط زیست عزل و یک دکترای افتخاری نصیب آن دوست می کنم...