یه بردی به دیوار اتاقم نصبه.هر چند وقت یه بار هر مطلب جالبی که از اینور و اونور پیدا کنم توش می نویسم.این یکی از قشنگترین مطالبیه که تو اون دارم.مال قیصره.امشب بعد از مدتها دوباره خوندمش و لذت بردم.

قطار می رود

تو می روی

تمام استگاه می رود

...

و من چقدر ساده ام

که سالهای سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام