آزادی بیان را که از آدم بگیرند انگار نفس آدم را گرفته اند!

خواستیم بریم تو خفقان و سکوت و این حرفها دیدم خب که چی؟ کسی که بخواد حرف در بیاره حرفشو درمیاره، شده از یه صفحه خالی!

این روزها که میگذره، روزهای خوبیه. الحمدلله همه چیو باهم دور و برم دارم. از درسهای نخونده و کتابهای نو نو گرفته تا یه سری آدمی که زبونشون باتو یکیه ولی عمرا اگه از حرفات چیزی بفهمن. نمونه ی کوچیکش هم اینکه میگه ایستک می خوری یا دلستر، میگم آب، میره رانی میخره میاره!

دارم درس می خونم، انصافا هم میخونم که اگه کسی پرسید چند واحد پاسیدی خجالت نکشم از گفتن عدد مربوطه. فعلا دارم اندازه می گیرم و بررسی می کنم ببینم دبی سد دز چقدره!