چقدر زور داره از صفحه 50 تا 70 کتاب درسیتو بخونی، بعد وقتی رسیدی به آخر صفحه 70 ببینی اون پایین خودت نوشتی « برای امتحان از صفحه 50 تا 70 حذف » !

پ.ن : دلم می خواد یکی رو کتک بزنم، یکی داوطلب شه لطفا!