صادق باش ...

 

Real eyes realize real lies

/ 9 نظر / 8 بازدید
بیگانه

این منم ! هر چند مطمئن نیستم به داشتن real eyes!

نیما

سلام عجب آهنگی داره.خودتان گفتید؟عالی بود

سایه روشن(سایه)

[تعجب]خسته نباشی...امتحانت را می گم اصلا این مساله نسبیت رو ول کن...دختر مگه تو درس نمی خونی؟...هان؟ [چشمک] عیب نداره...تازه شدی مثل من...پس خسته نباشی...اساسی