سیاهی چادرت.. زیبایی نامت..

چادرم وُ نامم
که از شما به ارث رسید،

از سرم هم زیاد است مادر..

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
پریا

تو خیلی چیزا ازش گرفتی من چی بگم خوش به حالت[نگران]

مسافر

دعا کن همیشه بتونیم سپاسگزار این ارث و هدیه ها باشیم...

غیر منتظره

خیلی، خیلی قشنگه فاطمه..