به خودت قسم هنوز جوانی

محسن که رفت
تو نرو مادر..

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
رهگذر

پست های قبلیت به اضافه این پست یعنی درد دارد این دل. یعنی مادر می خواهد این دل. یعنی تنهاست این دل. همیشه برام سخت بوده در باره مادر نوشتن و درباره بهترین مادر نوشتن. این ماه هم تمام درگیریم با سردبیر سر همین بود. اینکه من می خوام اما نمیشه و اون تو کتش نمی ره که نمیشه. مامان فاطمه خودت یه نظری بنداز...

پریا

رهگذر راست می گه سخت از مادر گفتن خیلی هم سخته...