من ماندم و جنازه ی عزیزانم...

انتهای فیلم «مه» را خیلی دوست دارم. تاثیر گذارترین آخری که یک فیلم می تواند داشته باشد.

...با زجر و عذاب در اوج بدبختی تصمیمی میگیری...با چهار تا گلوله چهار نفر از پنج نفر داخل ماشین را می کـُشی که پسرت را هم شامل می شود...خودت میمانی و جنازه ی چهار نفر از عزیزانت در آن یک وجب جا...می خواهی خودت را هم خلاص کنی اما می دانی که گلوله ی دیگری در کار نیست...هوار می کشی و می روی بیرون ماشین که حیوانات درنده ای که از دستشان فرار کردی کار تو را هم یک سره کنند...می روی بیرون...از بین آن همه «مه»...ناگهان...

ماشین های امداد و پلیس می رسند...آرام از کنارت رد می شوند...

آمده بودند که کمک تو کنند...اما چقدر دیر رسیدند...

و باز تو میمانی و جنازه ی عزیزانت...

و یک دنیا بهت و ناباوری... 

مشکل از بی طاقتی ماست که می خواهیم سریع خودمان را خلاص کنیم یا دیر رسیدن ماشین های امداد نمی دانم. فقط می دانم که خیلی وقت ها ما هم می شویم مثل دیوید درایتون...

آنچنان کمک ها دیر می رسد که فقط ما می مانیم و جنازه ی عزیزانمان... 

/ 7 نظر / 9 بازدید
آهسته

هر لحظه اي فكر مي كنيم اون راه حلي كه تو سرمونه بهترين و تنها راه حله اما فراموش مي كنيم كه حلال مشكلات يه كس ديگه است. خيلي بدجور باهات موافقم فاطمه

بهنام خسروی

البته شما اشتباه کردید این فیلم دو تا پایان داره... تو یه پایان طرف خودشو میکشه... اینم از ابتکارات عمو عزت احسان ناظم بکایی...

رهگذر

یادمه اولین بار این فیلم رو از تلویزیون دیدم. که فیلم بعد از کشتن کسانی که تو ماشین اند تموم میشه. یادمه هممون گفتیم چه فیلم چرتی تا اینکه بعد از دو روز دوست داداشم ته فیلم رو برام تعریف کرد. کلا این احساس تو بهم دست نداد چون تلویزیونمون گند زد به کار کارگردان!!

وحید

هرچه او برای ما می خواهد زیباست. ماییم که به دید خود می نگریم گاه دیدن زیبایی ها معرفت و شناخت می خواهد

لیلیت

آآآخ یاد این فیلمه افتادم که پسر داییم با حسرت زیادی گفت : یک فیلم که آخرش به مزخرف ترین وجه ممکن تموم میشه!!! نظر آدما چقدر متفاوته!!![متفکر]

م.رجبی

مشکل عجله کردن ما انسان های عجوله...وگرنه ماشین های امداد انسانی همیشه دیر می رسن و ماشین های امداد خدایی همیشه به موقع. (به موقع، نه زود)

حامدی

خواهر شما دانشجوی شریفه شما دانشجوی پیام نور؟ یا برعکس؟