د ر پ

ــ منتظرم چلهم فـِری بگذره،
ورود به بیست سالگی رو یَک تولدی بگیرم واسه خودم فاطمه. به یادماندنی! چند روز بیشتر نمونده..


+
فـِری پدرش بود...

/ 0 نظر / 14 بازدید