والعصر..

خدا
چیزی که زیاد داره، آدمه

آدم
چیزی که کم داره، خداس

/ 25 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خوانده شده

به شرطي كه منظورتون از ادم موجودي باشه كه رو پاش راه مي ره و دو دست داره و يك سر و دو گوش.

[گل]

رهگذر

چه بد عنق

زیتا

واقعا.. البته متاسفانه برای قسمت دومش..

صدا می زنم. فاطمه.این نام کوچک اما نیست.

رهگذر

به زینب سادات : خدا زیادش نکنه. ثابتش کنه.

یه خدا به کل کائنات و هر آنچه که هست بس! نه تنها بس بلکه زیادم هست!