اسکناس های افسرده

تمام اعتبار اسکناس های این سرزمین پهناور، خلاصه شده در چهار گوشه ی آن...

و لَت و‌‌ پار ترین باقی مانده ی پول های کاغذی، سهم این روزهای من است از راننده تاکسی های خیابان انقلاب..

/ 0 نظر / 17 بازدید