تا بهار..

پرده‌های خانه‌هایتان را ساده بدوزید
که بشود کنارش زد

تا بهار
پشت پنجره‌های خانه گیر نکند

بتواند بیاید تو
بتواند راحت بیاید تو..

http://fatemehkia.persiangig.com/1/P3260071.jpg

بهار 89 - رویان

/ 10 نظر / 18 بازدید
آب تنی

نمی دونم چند دقیقه داشتم به این جمله ات فکر می کردم قابل تامل بود

میم . ب . مهاجر

پیاز من خوشگلتره ! . . . [ناراحت]

محیا

دلچسب بود و شور انگیز

میم . ب . مهاجر

دقیقن اینجا نیست![منتظر]

میم . ب . مهاجر

اونوخ اشتباه شما دقیقن کجاس ؟ [عینک]

حسین شرفخانلو

در تقویم تکرار روزها یک روز بی تکرارست که هنوز خورشیدش سر نزده. زمینی ها سال هاست به انتظار سمت غروب را به امید ظهورش به نظاره نشسته اند. خورشید روز مرد موعود نه از شرق تکراری و همیشگی که غرب سر بر می آورد... می آید و می آورد آن اتفاق بزرگ دنیای کوچک ما دنیا زدهگان را... می اید و می آورد آن مژده ی نیکوی بهاران را... می آید و می بارد از ابرها، شکوفه های باران را...

میم . ب . مهاجر

همون پیاز من خوشگلتره![ابرو]

میم . ب . مهاجر

هنرمند نیستی دیگه آب جی! [خمیازه]