طوفان واژه‌ها

سلام...

بر بدن‌های برهنه‌ی جامانده در بیابان..

 

 

/ 5 نظر / 44 بازدید
زهرا

سلام بر حسین(ع) سلام بر عباس(ع) سلام بر زینب(ع)

حسین

بدن الصلیب... و روضه از این مکشوف تر؟

میم . ب . مهاجر

سلام...

باران

صمیمانه برای تو ... سلام وعرض ادب. مارا درانجام بهتر وظیفه مان کمک باشید.