/ 9 نظر / 8 بازدید
میم . ب . مهاجر

خب الحمدلله.

حسین جعفریان

why? نیه ؟ چرا؟

رهگذر

این یعنی چی؟

لیلیت

منو بگو که فکر کردم کامپیوترم مشکل پیداکرده!